Zamawianie usługi serwisowej

* pola obowiązkowe
Części stare, których wymiana na nowe została opłacona przez Klienta są mu przekazywane przy odbiorze urządzenia. Części nie odebrane przez Klienta przy odbiorze, są złomowane.

INFORMACJE OGÓLNE - definicje


1. Dojazd i powrót serwisu -> klient płaci za wóz serwisowy wyposażony w większość narzędzi serwisowych, podstawowe wyposażenie w części (o ile wcześniej telefonicznie udaje się zdiagnozować usterkę), koszty paliwa, koszty Ubezpieczenia, koszty eksploatacji, koszty leasingu i inne.

2. Robocizna -> jest to całokształt pracy serwisanta wykonanej dla danego klienta, czyli:

- czas dojazdu i powrotu, czas pracy przy maszynie, wózku, czas pracy w warsztacie, czas pracy związany z wykonaniem zlecenia praca serwisanta jest powiązana z całym zakresem logistycznym, czyli: pracownicy biurowi, koszty utrzymania magazynu, wszelkiego rodzaju inne rzeczy, które mają wpływ na wysokość kosztów. Firma przyjęła zasadę, że pierwsza rozpoczęta roboczogodzina na jeden wózek widłowy/maszynę liczona jest zawsze jako jedna godzina serwisowa, bez względy na realny czas, w tym przypadku klient płaci za wiedzę. Każda kolejna godzina jest liczona w zaokrągleniu do 0,5 godziny.

TOWAR POZOSTAJE WŁASNOŚCIĄ / ATEST WRÓBLEWSKI BARBARA KORCZAK-WRÓBLEWSKA DO CZASU UREGULOWANIA PEŁNEJ ZAPŁATY. FAKTURA JEST JEDNOCZEŚNIE WEZWANIEM DO ZAPŁATY.
W przypadku braku płatności, możemy skorzystać z możliwości, jakie daje nam tzw. Ulga za złe długi, informujemy, że zgodnie z Art. 89a. ust. 3 ustawy o VAT będziemy, domagać się zwrotu kwoty podatku VAT od niezapłaconych należności od Urzędu Skarbowego dokonując przewidzianej w ustawie korekty, co będzie skutkowało Państwa kontrolą skarbową i koniecznością zwrotu odliczonego podatku VAT.


WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG
 
Warunki Gwarancji:

Firma Atest udziela gwarancji:

- na części elektryczne 5 miesięcy (bez montażu Atest, klient pokrywa koszty wysyłki reklamacyjnej). -
- na części mechaniczne 6 miesięcy;
- na robociznę 6 miesięcy, z powierzonego materiału brak gwarancji.
- w przypadku kiedy ulegnie uszkodzeniu część w okresie gwarancji wszelkie koszty obsługi reklamacji ponosi klient.( przez koszty obsługi rozumie się prace serwisanta oraz dojazd wozu serwisowego)
- w przypadku źle wykonanej usługi koszty wykonania ponownej wraz z częściami ponosi ATEST.

1. Okres gwarancji liczony jest od daty wystawienia protokołu serwisowego potwierdzającego montaż/usługę.
2. W przypadku zakupu części bez montażu liczy się data zakupu.
3. Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego (gwarancyjnego) jest zgłoszenie i potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia drogą maliową na adres biuro@atestsc.pl lub listową w terminie nieprzekraczającym okresu gwarancji.
4. W przypadku braku terminowej płatności gwarancja będzie anulowana. Maksymalny termin płatności który udzielamy to 7 dni roboczych – Jeśli ten warunek nie jest akceptowany proszę nie zamawiać usług lub towaru.

ZAKUP BĄDŹ ZAMÓWIENIE CZĘŚCI LUB USŁUGI POTWIERDZA AKCEPTACJE WARUNKÓW GWARANCJI.
 
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją warunków przedstawionych w ofercie.
Wszelkie zapisy zawarte w zamówieniu będące w sprzeczności lub wykraczające poza warunki oferty oraz warunki sprzedaży towarów i usług nie są akceptowane i nie będą wiążące. Odbiorca akceptuje, że zamawiając towary i usługi robi to wyłącznie na podstawie warunków niniejszej oferty. Jakakolwiek próba unieważnienie ich skuteczności jest nieskuteczna bez względu na jakiekolwiek powiadomienia, treści zawarte w zamówieniu wysłane przez zamawiającego po wystawieniu oferty.
W przypadku składania zamówień drogą mailową, prosimy o podanie numeru oferty.