Zamawianie usługi serwisowej

* pola obowiązkowe
Części stare, których wymiana na nowe została opłacona przez Klienta są mu przekazywane przy odbiorze urządzenia. Części nie odebrane przez Klienta przy odbiorze, są złomowane.

INFORMACJE OGÓLNE - definicje


1. Dojazd i powrót serwisu -> klient płaci za wóz serwisowy wyposażony w większość narzędzi serwisowych, podstawowe wyposażenie w części (o ile wcześniej telefonicznie udaje się zdiagnozować usterkę), koszty paliwa, koszty Ubezpieczenia, koszty eksploatacji, koszty leasingu i inne.

2. Robocizna -> jest to całokształt pracy serwisanta wykonanej dla danego klienta, czyli:

- czas dojazdu i powrotu, czas pracy przy maszynie, wózku, czas pracy w warsztacie, czas pracy związany z wykonaniem zlecenia praca serwisanta jest powiązana z całym zakresem logistycznym, czyli: pracownicy biurowi, koszty utrzymania magazynu, wszelkiego rodzaju inne rzeczy, które mają wpływ na wysokość kosztów. TOWAR POZOSTAJE WŁASNOŚCIĄ / ATEST WRÓBLEWSKI BARBARA KORCZAK-WRÓBLEWSKA DO CZASU UREGULOWANIA PEŁNEJ ZAPŁATY. FAKTURA JEST JEDNOCZEŚNIE WEZWANIEM DO ZAPŁATY. 

Informacja w przypadku braku płatności, możemy skorzystać z możliwości, jakie daje nam tzw. Ulga za usługi, informujemy, że zgodnie z Art. 89a. ust. 3 ustawy o VAT będziemy, domagać się zwrotu kwoty podatku VAT od niezapłaconych należności od Urzędu Skarbowego dokonując przewidzianej w ustawie korekty, co będzie skutkowało Państwa kontrolą skarbów i koniecznością zwrotu odliczonego podatku VAT. Warunki Gwarancji: Atest udziela gwarancji na części elektryczne 5 miesięcy (bez montażu Atest, klient pokrywa koszty wysyłki reklamacyjnej 210 netto). Na części mechanicznej 6 miesięcy. Na robocizn 6 miesięcy. Z powierzonego materiału brak gwarancji. Okres gwarancji liczony od daty wystawienia protokołu serwisowego potwierdzającego montaż. W przypadku zakupu części bez montażu liczy się data zakupu. Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego (gwarancję) jest zgłoszenie i potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia drogą emaliową na adres biuro@atestsc.pl lub listową w terminie nieprzekraczającym okres gwarancji. ZAKUP BĄDŹ ZAMÓWIENIE CZĘŚCI LUB USŁUGI POTWIERDZA AKCEPTACJE WARUNKÓW GWARANCJI.